Nový projektor s plátnem

Díky podpoře Ústeckého kraje v rámci programu 2022 „na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému“ byl náš sbor schopen zakoupit projektor a promítací plátno. Využití najde nejen ve výuce mladých hasičů v oblasti prevence a požární ochrany, přípravy na soutěže apod., ale také pro potřeby výkonného výboru SDH a námi pořádané akce. Máme z toho radost…