Technická pomoc, Stebno

Jednotka byla povolána KOPIS k technické pomoci v obci Stebno, kde došlo následkem tornáda k poškození několika domů. Jednotka na místo události vyjela dne 25.6.2021 v 16:09 a to s družstvem 1+3 technikou DA 8, AVIA 31 K. Na místě dle pokynů velitele zásahu prováděla zakrytí poškozené střechy rodinného domu a rozebírání poškozené stropní sádrokartonové konstrukce. Dne 25.6.2021 v 21:22 hod. se vrátila na základnu.
Ke stejné události byla opětovně povolána dne 26.6.2021 v 7:30 hod., na místo události vyjelo družstvo 1+3 a to technikou DA 8 Avia 31 K, a VA Niva. Zde na pokyn velitele zásahu prováděla rozebírání a odklizení zborcené střešní konstrukce. Na pokyn velitele zásahu z místa odjela dne 26.6.2021 v 14:00 hod.