Pád stromu, Velká Černoc

Jednotka SDH Libočany vyjela na výzvu KOPIS k technické pomoci, odstranění stromu poblíž osady Nová Hospoda.
Na místo vyjelo družstvo 1+2 s technikou CAS 25 Š 706 RTHP. Při příjezdu na místo události bylo zjištěno, že na silnici III/227, mezi odbočkou na Velkou Černoc a osadou Nová Hospoda, leží přes komunikaci větev. Jednotka na místě události po provodeném průzkumu zajistila usměrňování silničního provozu, větev pomoci ŘMP rozřezala a
odstranila z komunikace. Jednoduchými hasicími prostředky provedla úklid komunikace. Po zprůjezdnění komunikace z místa odjela.